قالب وبلاگ
گالری عکس
زیباترین هازیباترین مطالب و عکس

اگه دوست داری چندتاتصویر جالب ببینی به ادامه مطلب مراجعه کن
[ ادامه مطلب ]
[ شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۹۲ ][ 1:59 توسط چشم های نا یافتنی ]در نزدیکی ده ملا مکان مرتفعی بود که شبها باد می آمد و فوق العاده سرد می...شد.دوستان ملا گفتند: ملا اگر بتوانی یک شب تا صبح بدون آنکه از آتشی استفاده کنی در آن تپه بمانی, ما یک سور به تو می دهیم و گرنه توباید یک مهمانی مفصل به همه ما بدهی.


ملا قبول کرد, شب در آنجا رفت وتا صبح به خود پیچید و سرما را تحمل کرد و صبح که آمد گفت: من برنده شدم و باید به من سور دهید.گفتند: ملا از هیچ آتشی استفاده نکردی؟ملا گفت: نه, فقط در یکی از دهات اطراف یک پنجره روشن بود و معلوم بود شمعی در آنجا روشن است. دوستان گفتند: همان آتش تورا گرم کرده و بنابراین شرط را باختی و باید مهمانی بدهی.

ملا قبول کرد و گفت: فلان روز ناهار به منزل ما بیایید. دوستان یکی یکی آمدند, اما نشانی از ناهار نبود گفتند: ملا, انگار نهاری در کار نیست. ملا گفت: چرا ولی هنوز آماده نشده, دو سه ساعت دیگه هم گذشت باز ناهار حاضر نبود. ملا گفت: آب هنوز جوش نیامده که برنج را درونش بریزم.

دوستان به آشپزخانه رفتند ببیننند چگونه آب به جوش نمی آید. دیدند ملا یک دیگ بزرگ به طاق آویزان کرده دو متر پایین تر یک شمع کوچک زیر دیگ نهاده.گفتند: ملا این شمع کوچک نمی تواند از فاصله دو متری دیگ به این بزرگی را گرم کند. ملا گقت: چطور از فاصله چند کیلومتری می توانست مرا روی تپه گرم کند؟شما بنشینید تا آب جوش بیاید و غذا آماده شود.با همان متری که دیگران را اندازه گیری می کنید اندازه گیری می شوید
[ جمعه هشتم آذر ۱۳۹۲ ][ 12:32 توسط چشم های نا یافتنی ]


یکی از کشاورزان منطقه ای همیشه در مسابقه ها جایزه بهترین غله را بدست می آورد

و به عنوان کشاورز نمونه شناخته شده بود.رقبا و همکارانش علاقه مند شدند راز موفقیتش

را بدانند.به همین دلیل او رازیر نظرگرفتندو مراقب کارهایش بودند.پس از مدتی جستجو سرانجام

با نکته عجیبی و جالبی روبه رو شدند.

این کشاورز پس از هر نوبت کشت بهترین بذرهایش را به همسایگانش میدادوآنان را ازاین نظر تامین میکرد.

بنابراین همسایگان او می بایست برنده مسابقه ها می شدند نه خود او!

کنجکاویشان بیشتر شدو کوشش علاقه مندان به کشف این موضوع که با متعجب وتحیر نیزآمیخته شده بود

به جایی نرسید.سرانجام تصمیم گرفتن ماجرا را ازخود او بپرسندوپرده ازاین راز عجیب بردارند.

کشاورزهوشیار و دانا درپاسخ به پرسش همکارانش گفت:

((( چون جریان باد ذرات بارورکننده غلات را ازیک مزرعه به مزرعه دیگر می برد

من بهترین بذرهایم رابه همسایگان میدادم تا باد

ذرات بارور کننده نامرغوب رااز مزرعه های آنان به زمین من نیاورد

و کیفیت محصول های من را خراب نکند!)))

 

نتیجه:

 

<<<گاهی اوقات لازم است با کمک به رقبا

 

 و ارتقا کیفیت و سطح آنها 

 

کاری کرذ  که از تاثیرات منفی آنها درامان باشیم >>>

[ دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ ][ 18:0 توسط چشم های نا یافتنی ]


//دلكم دلبركم //

/يه وقت نشه اين دل تو خسته بشه/

/بشينه از روزگار واسه خودش آه بكشه/


//دلكم دلبركم الهي كه//

/روزگار توي جوني تو رو پيرت نكنه/

/دستاي نامردمي ها تو رو رسوا نكنه/

/دست شيطوني بلندت نكنه/

/رو سرت منت نذاره و تو رو بي عزت نكنه/


//دلكم دلبركم الهي كه//

/دست حق دست تو رو ول نكنه/

/توي اين زمونه بي حامي و تنهات نكنه/

/توي اوج بي پروبالت نكنه/

/به زمنت نزنه يه وقتي خارت نكنه/


//دلكم دلبركم الهي كه //

/زرق و برق مال دنيا تو رو كورت نكنه/

/مستي نگاه پستي تورو پستت نكنه/

/چشمه سياهي دل تو رو رنگ نكنه/

/ روي صورت سفيدت كله سياه ننگ حك نكنه/


//دلكم دلبركم الهي كه //

/مي خوش آب و رنگي تو رو مستت نكنه /

/نه بي حريمي تو رو بي حرمت نكنه/

/ ظلمت و دست پليدي روي خوش بهت نكنه/

/دل پاكت رو يه وقتي پرز نيرنگ نكنه/


//دلكم دلبركم//

/الهي كه صد ساله بشي/

/بين مردم زمونه /

/مظهر عشق و وفا/

/صداقت و حقيقت و پاكي بشي/

[ دوشنبه بیست و دوم مهر ۱۳۹۲ ][ 0:24 توسط چشم های نا یافتنی ]


کشیشی در اتوبوس نشسته بود که یک ولگرد مست و لایعقل سوارشد وکنار او نشست.

مردک روزنامه ای بازکرد و مشغول خواندن شدو بعدازمدتی از کشیش پرسید:

پدر روحانی رماتیسم ازچی ایجاد میشود؟

کشیش هم موعظه را شروع کرد وگفت:روماتیسم حاصل مستی میگساری و بی بندوباری است.

مردک با حالت منفعل دوباره سرش گرم روزنامه خودش شد.

بعد کشیش از او پرسید:تو حالا چند وقت است روماتیسم داری؟

مردک گفت:من روماتیسم ندارم. اینجا نوشته پاپ اعظم دچار روماتیسم بدی است!

نکته:(پیش از پاسخ دادن مطمئن شوید سوال رابه خوبی متوجه شده ایدو جواب آن را میدانید!)

[ پنجشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۲ ][ 14:9 توسط چشم های نا یافتنی ]


ازدل تنها و زارم من شکایت میکنم

 


 

بهرتوبااین دلم شب ها حکایت میکنم

 

ازندای عشق و وصل وراستی

 


 

 

من دروغی در نوای عشق پیدا میکنم 

از جوانی ها و عاشق پیشگی

 


 

درد دلهایی که معنا میکنم

 


 

از سکوت وساکتی ها پیش خود

 


 

رازهای کهنه حاشا میکنم

 


 

از رفیق ونارفیق بهردلم

 


 

زخمهای بسته را وا میکنم

 


 

از غم ودرد فغان وجور یار

 

یار این دل را تمنا میکنم

 

 


از صبوری صبر عاشق پیشگی

 

عشق رادردل هویدا میکنم

 


 

از نگار وگوهر چشمم هنوز

 

من تو را دراشک پیدا میکنم

 


  

[ سه شنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۲ ][ 17:45 توسط چشم های نا یافتنی ]


پدر دستشو گذاشت رو شونه پسرشوازش پرسید:

 

تو قویتری یا من؟

 

پسر گفت:من

 

پدر با دلی گرفته به یاد همه زحمتهایی که کشیده بود

 

،دستشو از شونه های  پسرش برداشت،

 

و پرسید:تو قویتری یا من؟

 

پسر گفت:شما.

 

پدر گفت:چرا نظرت عوض شد؟

 

پسر جواب داد

 

:((وقتی دستت رو شونه ام بود فکرشو میکردم دنیا پشتمه))

 

 

[ یکشنبه دهم شهریور ۱۳۹۲ ][ 2:40 توسط چشم های نا یافتنی ]


زندگی کوتاه است به اندازه یک آه/

 

زندگی همیشه بهارنیست بلکه ابرخزان برآن سایه می افکندوصمیمی ترین دوستان راازهم جدا میکند/

 

زندگی همانند قطاری است قطاری که اولین واگن آن تولدوآخرین واگن آن مرگ است/

 

زندگی شبیه دریایی است که کشتی زندگانی مابرروی این دریا به طرف ساحل مقصود میرود/

این دریای بزرگ همیشه در جزومداست اگرامروزآرام است مسلما فردا طوفانی است/

بنابراین وقتی آرام است فرصت را غنیمت بشماریم /

زیرا چه بساافرادی که در نتیجه غفلت ازفرصت استفاده نکرده ودراعماق این دریافرو رفته اند/ 

//////زندگی سرنوشتی بیش نیست//////

//////سرنوشت خوبها مرگ وسرنوشت بدها /////

////////////////زندگی////////////////

 

 

 

[ چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ ][ 19:56 توسط چشم های نا یافتنی ]


بعضی وقتها آدما الماسی تو دست دارند...

بعد چشمشون به یه گردو می افته 

دولا میشن تا گردو رو بردارن

الماس می افته تو شیب زمین قل می خوره و تو عمق چاهی فرو میره...

میدونی چی میمونه؟

یه آدم...

یه دهن باز...

یه گردوی پوک...

یه دنیـــــــــــــــا حســـــــــــــــرت ...


 

[ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ ][ 16:14 توسط چشم های نا یافتنی ]


هرگز

 گنجشکی  را که توی دستت داری به امید گرفتن کبوتری که در هواست رها نکن


 


 

[ دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۹۲ ][ 18:51 توسط چشم های نا یافتنی ]